Informacje dla opiekunek

Opiekunki, które chcą wyjechać do pracy w Niemczech muszą posiadać własną działalność gospodarczą. Powinny być to osoby w przedziale wiekowym pomiędzy 20 a 60 rokiem życia.

Poszukujemy osób z przyjaznym uspodobieniem i chęcią do pracy z osobami starszymi, które niejednokrotnie potrzebują pomocy nie tylko w sprawach higieny osobistej czy czynnościach domowych, ale również wysłuchania, zrozumienia i ciepła. Opiekunki powinny władać językiem niemieckim na poziomie więcej niż komunikatywnym. Praca związana jest z zamieszkaniem wraz ze swoim podopiecznym, pomagając mu w zakupach,  gotowaniu posiłków jak również przy myciu, ubieraniu itd.

Umowa, jaką podpisują opiekunki obowiązuje min. 1 miesiąc, co nie wyklucza jej przedłużenia jeśli Klient będzie wyrażał zadowolenie ze współpracy.

Każda opiekunka musi wypełnić nasz formularz , co automatycznie wiąże się z wpisem na listę osób zainteresowanych pracą. Po otrzymaniu formularza będziemy mogli uzyskać podstawowe dane na temat opiekunki.

Wynagrodzenie

Zarobki kształtują się w wysokości od 1200 do 1800 euro plus zamieszkanie i wyżywienie. Wynagrodzenie zależne jest od stanu zdrowia osoby starszej, jak również od poziomu języka niemieckiego  opiekunki oraz doświadczenia i kwalifikacji.


© 2006 by opiekun24.pl
design & cms © 2006 by intensys.pl / studiofonika.pl